Referenciák

MVM Paksi Atomerőmű

Több, mint 25 éve működünk közre az atomerőmű különböző fejlesztési programjaiban. A TM fejlesztési program 2010-ben kezdődött. Egy komplex érettség vizsgálatot végeztünk, aminek az eredményei alapján folyik a közös munka. Cél: az erőmű biztonságos és hatékony működését szolgáló tudásmenedzsment rendszer kiépítése.

ELMŰ-ÉMÁSZ Csoport

A hálózati munkatársak közelgő nagy létszámú nyugdíjba vonulása miatti tudásvesztés kockázatának csökkentésére indult a projekt. Tudástérkép és kockázatelemzés alapján fogalmaztuk meg a fejlesztő javaslatokat. Konkrét pénzügyi eredmények elérése is nagy hangsúlyt kap a közös munka során.

IT-Services Hungary

Komplett Tudásmenedzsment-rendszer fejlesztés: TM érettség vizsgálat, koncepció és stratégia kialakítása, TM tréningek (felső vezetők és tudásmenedzserek számára), szervezeti egységek TM koncepciójának kidolgozása, TM Q&A fórum felépítése, beindítása, külsős projektvezető, több TM akció tanácsadói támogatása

Magyar Televízió

Kapcsolat tartalma: Több éves együttműködés keretében: Megvalósíthatósági tanulmány készítése, TM kultúra átvilágítása, TM koncepció és stratégia készítése, tudásközösségek felkészítése, beindítása, a projekt team támogatása, e-learning fejlesztés, Sharepoint alapú intranet fejlesztés, … Referenciaszemély: Móriczné Zvornik Csilla (akkori HR menedzser) mobil: +3630-626 73 99 dr. Takács Dávid projektvezető mobil: +3630-862 51 53

Magyar Posta

A kulcsember program (35 fő) számára tartottunk tudásmenedzsment tréninget, támogattuk a csapat tudásközösséggé alakulását. Kisminta alapján elemeztük a vállalat TM gyakorlatát és kultúráját.

MVM Csoport

Kapcsolat tartalma: TM projekt tagjainak felkészítése (tréning, workshop) Referenciaszemély: Gázmár Domán

Napvilág Alapítvány

Kapcsolat tartalma: Tudásmenedzsment rendszer kidolgozása a Kárpát-medencei népi kézművesség tudásanyagának megmentésére. Stratégia kifejlesztése, workshopok, konferenciák moderátori támogatása. Referenciaszemély: Dr. Máthé Lajos (elnök) mobil: +3620-212 09 77

OTP Bank

Kapcsolat tartalma: Tudásmenedzsment tréningen vettek részt. A jelenleg döntés alatt álló TM koncepció kidolgozásában támogattuk őket. Kerék László meghívott előadóként szerepelt nyílt tréningjeinken az OTP mentori programjának bemutatásával. TM szakmai műhely közös szervezésére is sor került.   Referenciaszemély: Kerék László (osztályvezető) mobil: +3670-708 01 03

CEZ (a cseh „MVM”)

Kapcsolat tartalma: Már több éve működtetnek tudásmenedzsment rendszert, amit nem csak az atomerőműveikben, hanem a többi energetikai vállalatuknál is bevezettek. Többször konzultáltam a téma szakmai felelősével, aki felajánlotta segítségét a magyarországi fejlesztéshez, tapasztalataik átadásával. Referenciaszemély: Romana Květoňová Telefon: +420 211 042 512

Siemens PSE

Kapcsolat tartalma: A Siemens a világ egyik vezető vállalata a tudásmenedzsment kultúra szempontjából (is). A Siemens PSE meghívására egy nyitott szakmai műhely keretében dolgoztuk fel a Siemens nemzetközi és magyarországi TM gyakorlatát. Horváth Ervin (és társai) több alkalommal is szerepet vállaltak nyitott szakmai eseményeinken. A Technoweb elnevezésű hálózati platformjukat alaposan kielemeztük. Referenciaszemély: Horváth Ervin (belső […]