A szervezeti tudástőke stratégiai irányítása

Tudásmenedzsment képzési program felső vezetők számára

A szervezeti sikertényezők közül kiemelkedik a tudásgazdálkodás minősége.
A felső vezetés felelőssége, hogy kialakítsa a tudástőke kezelésének stratégiáját, biztosítsa a tudásmenedzsment rendszer elemeinek megfelelő működését,
és segítse elő a tudáskultúra folyamatos fejlesztését!

 

Hogy a tudásközpontúság ne csak frázis maradjon!

Ki ne hallott volna már olyan kijelentéseket, mint; „A szervezetünk sikerének legfontosabb záloga a munkatársaink fejében lévő tudás!”? Ahogy a közhelyekkel általában, úgy az ilyen állításokkal is nehéz vitatkozni. Ehhez képest a gyakorlatban nagyon kevés vállalattal találkozunk, ahol ennek a fontos tőkeelemnek a kezelése világos koncepció mentén történne.

Az elmúlt évtizedekben a tudásmenedzsment hatalmas fejlődésen ment keresztül. A sikeres jó gyakorlatok megismerése és adaptív alkalmazása az egyik legjobb eszköz a cég versenyképességének javítására.

Tudásmenedzsment (TM) a felső vezetés szintjén

A top management a tudástőke kezelés legmagasabb szintű kihívásaival találkozik. Leginkább az alábbi területeken kell stratégiai szintű választ adniuk, és biztosítani az irányítást, kontrolt:

 • Szervezeti tudáskészlet (tudástőke) állapota: Rendelkezésre állnak-e a szükséges tudáselemek, megfelelő minőségben, megbízTM a stratégiábanható módon? Biztosított-e a tudásvagyon védelme? Hogyan működik a tudásmegosztás, tudáscsere, a tudáshoz való hozzáférés? Fenntartható módon történik-e a tudástőke kezelése?
 • Tudásvesztés kockázata: Ismertek-e a tudáskezelés jelenlegi gyakorlatával, illetve a jövőbeli változások által keletkező kockázatok? (Pl. nyugdíjas tudásvesztés, tapasztalatok nem megfelelő kezelése, lassú, megbízhatatlan tudáskezelési technológiák…) Van-e kidolgozott kockázatkezelési eljárás ezek kezelésére?
 • A hatékonyabb tudásmenedzsmentben rejlő lehetőségek: Hol vannak a szervezetben olyan területek, ahol a „nem tudás” jellegű problémák rontják a hatékonyságot? Milyen mérhető eredményeket hozna a bevált tudásmenedzsment gyakorlatok alkalmazása?
 • Tudáskultúra fejlesztése: A tudás megbecsülése, az elszigetelt „tudásvárak” felszámolása, a megfelelő vezetői magatartásminták kialakítása a szervezeti kultúra fontos elemei. A konkrét gazdasági hatásokon túl, nagy befolyással van a dolgozók hangulatára, lojalitására is.
 • TM helye a stratégiában és a vállalatirányítás rendszerében: Ha elfogadjuk, hogy a szervezet sikere a szervezeti kompetencia állapotán (is) múlik, akkor ezt a kérdést stratégiai szinten kell kezelni, és a terület irányítását, kontrolját a vezetői munka részévé kell tenni.
 • A tudásmenedzsment rendszer (TMR) elmeinek kialakítása, működtetése: A teljes tudásciklusra biztosítani kell a tudásfolyamatok működését, meg kell határozni a szervezeti TM szerepeket, és ki kell alakítani a tudáskezelés technológiai hátterét (ami nem csak IT!).

Lehetőségek és jó gyakorlatok megismerése

Az elmúlt évtizedekben nagyon sokat fejlődött a szervezeti tudástőke hasznosításának eszköztára, a tudásmenedzsment gyakorlatilag szakmává vált, amelynek eredményeit rengeteg szervezet alkalmazza kimutatható haszonnal.

A felsővezetőknek, természetesen, nincs szükségük operatív szintű tudásmenedzsment ismeretekre, de a nemzetközi jó gyakorlatok bevált elemeinek megismerése nagyon sokat segíthet abban, hogy a TM alkalmazásában rejlő lehetőségeket felismerjék, ezeket tudatosabban beépítsék a szervezet stratégiájába és vállalatirányítási rendszerébe.

A KM EXPERT (Magyarország TM specialistája) által kifejezetten a felsővezetőknek kidolgozott 4-6 órás képzési programja azokat az ismereteket foglalja össze, amely a legmagasabb szintű vezetők számára szükséges (és elégséges).

Mit ad a képzés?

 • Bemutatjuk a tudatosabb, hatékonyabb tudásgazdálkodásban rejlő lehetőségeket, a nem megfelelő tudáskezelésből adódó szervezeti szintű kockázatokat.
 • Felvázoljuk egy jól működő tudásmenedzsment rendszer (TMR) felépítését, a működtetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Tisztázzuk a TMR irányításával, kontroljával kapcsolatos vezetői feladatokat, felelősségeket.

A tréning tartalmi súlypontjai

 1. Általános áttekintés a tudásmenedzsmentrőlAz értelmezést segítő modellek bemutatása
  • A TM szerepe a szervezeti teljesítményben
  • Hazai és nemzetközi gyakorlatok tapasztalatai
 2. Sajátélményű (játékos) gyakorlat
  • „Aha élmény”: a tudás befolyása a teljesítményre (felismerés, elköteleződés)
  • „Metafóra”: naponta meghivatkozható, felidézhető modell
  • A pofonegyszerű módszerek alkalmazhatóságának megtapasztalása
 3. A tudásmenedzsment helye a stratégiában és a vállalatirányítási rendszerben
  • TM stratégia felépítése, elemei
  • A tudásmenedzsment illeszkedése a többi stratégiai területhez
  • A TMR integrálása a vállaltirányítási rendszerbe (pl. melyik funkcionális területhez tartozzon a TM?)
 4. A felsővezetés szerepe a tudástőke kezelésében20170412_115729
  • A vezetés szerepe a tudástőke hatékony kezelésében
  • A különböző vezetői szintek feladatai és felelőssége a TMR működtetésében, a tudáskultúra formálásában
  • A felsővezetés konkrét teendői a TMR fejlesztésében
 5. Saját szervezet TM helyzetének áttekintéseKonkrét lehetőségek és kockázatok a jelenlegi gyakorlatban
  • A szervezeti tudáskultúra jellemzői
  • Kimutatható eredményekkel járó beavatkozások lehetősége?

A képzési modul jellemzői

 • A felsővezetők számára leghasznosabb információkat egy 4-6 órás interaktív tájékoztató program keretében adjuk át. (A rövidebb verzió esetén kimarad a sajátélményű gyakorlat.)
 • Alapos előkészítés biztosítja, hogy a program tartalma maximálisan illeszkedjen a felsővezetők igényszintjéhez, és minél több kapcsolódési pontot találjunk a konkrét szervezet TM gyakorlatához.
 • Az alkalmazott módszer jellemzői:
  • Intenzív, pörgős tempóban dolgozunk.
  • Elsősorban a hazai és nemzetközi gyakorlat tapasztalatait osztjuk meg, a minimális elméleti háttér ismertetésével.
  • Egy nagyon tanulságos, játékos gyakorlat beiktatásával és a párbeszéd lehetőségének folyamatos biztosításával tesszük élményszerűvé a képzést.
 • A program után
  • Átadunk minden felhasznált dokumentumot.
  • Biztosítjuk a konzultáció lehetőségét, megválaszoljuk a felmerült kérdéseket, segítjük a tanultak átültetését a szervezet életébe.
  • Szakértői visszajelzést adunk a programmal és szervezet TM gyakorlatával kapcsolatban.

A képzés minőségének garanciái

 • A KM EXPERT a legkomplexebb tudásmenedzsment szolgáltatást kínáló tanácsadó közösség a hazai piacon. (30 éves sikeres tanácsadó, tréning múltunkra építve)
 • Sikeres hazai és nemzetközi TM projektek megvalósításában vettünk részt.
 • 2010 óta tartunk tudásmenedzsment képzéseket a brit franchise partnerünk (Knoco Ltd.) anyagai alapján kidolgozott programjaink folyamatos továbbfejlesztésével.
 • A program tartalmát és módszertanát kifejezetten a felsővezetői réteg igényei, szükségletei alapján állítottuk össze, arra fókuszálva, hogy minél több konkrét elemet adjunk a tudástőke tudatosabb kezeléséhez.

 

Kérdések és bővebb információ

IMG_2842 másolataGyulay Tibor

tudásmenedzsment szakértő
a program vezető trénere
gyulay.tibor@kmexpert.hu
+3620 942 2559

Letölthető ismertető: https://www.slideshare.net/secret/8xaZBoPOV7sgCK

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Megértettem és elfogadom az adatkezelési tájékoztató(GDPR)-t.

19 + 14 =