Címke: Stephanie Barnes

Stephanie Barnes

Az átalakulás, a folyamatos fejlesztés és a változásmenedzsment vezetője több mint 20 éves nemzetközi tapasztalattal.

Az innováció és a technológia terén tett utazása zökkenőmentesen egyesül az emberi találékonysággal. A technológiai iparban szerzett gyökereiről való elmélkedése átmenetet jelent a hagyományos vállalati szerepekről az önfoglalkoztatás és a digitális átalakulás útjára. Gazdag története a számvitel korai napjaitól a ’90-es évek végén a tudásmenedzsmentig ível.

Története nem csak magáról a technológiáról szól, hanem annak megértéséről és integrálásáról is, amely összhangban van az emberek igényeivel és folyamataival. Ez a megközelítés először a számviteli rendszerekkel kapcsolatos kezdeti betörései során öltött testet, ahol nyilvánvalóvá vált a technológia és a szervezeti folyamatok összehangolásának fontossága. Ez a felismerés késztette arra, hogy informatikai MBA fokozatot szerezzen, megalapozva ezzel jövőbeli törekvéseit.

A Hewlett Packardnál a felhasználói élmény fokozására összpontosított, és olyan megoldásokat dolgozott ki, amelyeket az üzleti felhasználók elfogadtak. Munkája – bár kezdetben nem így címkézték – magában foglalta az agilis módszertan, a tervezési gondolkodás és a felhasználó-központú tervezés elemeit; jóval azelőtt, hogy ezek iparági szabványokká váltak volna.

2023-ra küldetése fejlődött, de alapelvei ugyanazok maradtak: hangsúlyozza a felhasználókkal való kapcsolatteremtés, nyelvük és munkafolyamatuk megértésének fontosságát, valamint a technológia alkalmazásának fontosságát az igényeik támogatására azok beárnyékolása helyett. Elkötelezettsége immár túlmutat a technológián; az innováció, az együttműködés és az emberközpontú folyamatok kultúráját ápolja szól kreativitás és művészeti alapú beavatkozások révén.

2023-ban beválasztották a hallgatólagos (tacit) tudásmenedzsment 50 legbefolyásosabb embere közé.

Csatlakozz Stephanie-hoz egy felfedező és átalakuló utazásra, ahol az emberek és a technológia harmóniában élnek együtt!

Stephanie munkásságáról még többet tudhatsz meg honlapjáról: https://www.realisation-of-potential.com/about-2/