A tudásmenedzsment rendszerek (TMR) építése összetett feladat, és minden szervezetnél eltér a megvalósítás módja. Egy komplex TMR kiépítése nagy segítséget adhat a versenyképesség javításához (vagy a túléléshez), de már egy-egy résztelület fejlesztése is komoly eredményeket hozhat.

Az alábbiakban bemutatjuk azokat a TM tanácsadási területeket, ahol kisebb befektetéssel is, már viszonylag rövid idő alatt mérhető eredményeket érhetünk el:

Tudásmenedzsment érettségvizsgálat (KM assist visit) A vállalati tudásgazdálkodás kockázatainak és a tudástőke jobb kihasználásában rejlő lehetőségek feltárása. A szervezet hatékonyságát befolyásoló tudáskezelési problémák beazonosítása, az eredményességet, innovativitást javító lehetőségek kimutatása, a tudásmegosztás kultúrájának vizsgálata.
Tudástérképezés, kritikusság elemzés, kulcsemberek beazonosítása A versenyképes szervezeti teljesítmény eléréséhez szükséges tudás feltérképezése. Kulcstudások (aminek hiánya jelentős zavart okozna a működésben) és kritikus tudások (kulcstudások, amelyek a jelenben vagy a jövőben veszélyeztetettek), és kulcsemberek beazonosítása. Javaslat a kritikus tudások és kulcsemberek kezelésére.
A tudásvesztés kockázatának csökkentése (nyugdíjas tudásmentés) Kulcsemberek kritikus- és kulcstudásának rögzítése a cég tudásbázisában, és/vagy a tudásátadás korszerű módszereinek kialakítása a közvetlen tudáscsere elősegítésére. A szervezet tagjainak felkészítése a tudásmentő technológiák alkalmazására, vagy a kritikus tudások rögzítése tanácsadói erőforrások felhasználásával.
Korszerű („dinamikus”) tudástár felépítése, fejlesztése A közvetlen tudáscserét támogató, a tudástartalmak elérését, megosztását, naprakészen tartását, megőrzését biztosító, a kor követelményeinek megfelelő tudásbázis építése. (Pl. best pratice adatbázis, „ismert hibák adatbázisa”, e-leraning keretrendszer…)
Hatékony tudásátadási, tudásmegosztási eljárások bevezetése. Tapasztalatfeldolgozó, tudásmegosztó folyamatok kialakítása a hatékonyság növelése és az innovativitás fejlesztése érdekében. A szervezeti tanulóképesség javítása.
Ötletmenedzsment rendszer építése A szervezet innovációs képességének fejlesztése. Az ötleteket megszületésüktől a megvalósításukig támogató működési modell kidolgozása és bevezetése. A rendszer működtetéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése.
E-learning tananyag fejlesztés, Learning Menedzsment Rendszer kiépítése Adaptiv e-learning módszertannal készülő tananyag fejlesztés, szükség esetén keretrendszer kiépítése. A szervezet felkészítése a távoktatási módszerek integrált alkalmazására (pl. blended learning módszerek). Tananyag készítési és tananyagfejlesztési kompetenciák fejlesztése.
Virtuális valóságon (VR) alapuló képzési anyagok készítése A Virtuális valóság (VR: virtual reality) – számítógépes játékokból ismert módszerén alapuló képzési anyagok készítése.

Szakmai információ és ajánlatkérés: Gyulay Tibortól (gyulay.tibor@kmexpert.hu +3620 942 2559)