Tudásmenedzsment képzési program a vezetői utánpótlás számára

 A szervezet jövőjét a vezetői utánpótlás jelenti.
A fiatal vezető számára a legfontosabb, hogy a lehető legjobban kezelje kulcs erőforrásait;
az idejét és a tudását!

Tehetséggondozás; a legjobb befektetés a jövőbe

A sportban is örök dilemma, hogy a piacon vásároljunk-e kész játékosokat vagy a saját utánpótlásunkra építve próbáljunk sikeressé válni. A szervezMozartetek életében is stratégiai kérdés, hogy a vezetők kiválasztásában milyen mértékben tudunk a saját nevelésre támaszkodni. Számtalan előnye van annak, ha az új vezető a cégen belülről érkezik; a szervezet folyamatainak és kultúrájának ismerete, a lojalitás segíti a beilleszkedést, és a szervezet tagjainak sem okoz akkora traumát egy ismerős vezető elfogadása.

A saját nevelésű vezető szinte mindig kevesebbe kerül, mint a kintről érkező.

A tehetség azonban önmagában nem elég. Mozart sem tudott volna koncertet adni 6 évesen, ha nem gyakorol naponta 10-12 órát.

A vezetők kompetenciáinak fejlesztését is mielőbb érdemes elkezdeni. Önmagában az, hogy valaki tehetséges és a szervezetben szocializálódik, még nem teszi alkalmassá komoly vezetői feladatok ellátására.

Kiinduló pont; a saját kulcserőforrások kezelése

A sikeres vezetői pályafutás feltétele, hogy valaki nagyon pontosan meg tudja fogalmazni a céljait. Legyen világos elképzelése, terve a célhoz vezető út feladatairól. Képes legyen prioritást képezni, és ez alapján meghatározni a napi elvégezendő tevékenységeit. Tudni kell kezelni a legfontosabb személyes erőforrásunkat; az IDŐT és a TUDÁST! Jövőbeli vezetőként érdemes mielőbb elsajátítani a szervezeti erőforrások, köztük kiemelten a tudástőke kezelésének leghatékonyabb módszereit is.

A folyamatos fejlődés kulcsa a tanulási képesség megalapozása, vezetőként a tanuló szervezeti magatartás támogatása.

A KM EXPERT (Magyarország TM specialistája) 2 sikertréningjének kifejezetten a vezetői utánpótlás szükségletei szerint kialakított kombinációját kínálja. A 2×1,5 napos képzés a személyes idő- és tudásgazdálkodás valamint a szervezeti szintű tudásmenedzsment gyakorlatias tudásanyagával segíti a jövő vezetőinek fejlődését.

2 legyet egy csapásra!

A tudásmenedzsment fejlődése az elmúlt évtizedekben nagyon felgyorsult. A fiatalabb nemzedékek tagjai általában fogékonyabbak a korszerű tudáskezelő, tudásmegosztó technikák, eszközök használatára.

Kombinált képzési programunk így nem csupán a vezetői utánpótlás tagjainak kulcskompetenciáit fejleszti, hanem egyúttal elősegíti a korszerű tudásmenedzsment kultúra elemeinek meghonosítását is a szervezetben. A program után a részvevők képessé válnak alkalmazni a modern tudásgazdálkodási módszereket, és a gyakorlatban is meg tudnak oldani ilyen jellegű problémákat.

Mit ad a képzés?

 • A vezetői utánpótlás tagjai pontosan megfogalmazzák céljaikat, kialakítják a céljaik elérését segítő priorizált feladatstruktúrát, és megtanuljak azokat a módszereket, amelyek segítségével nap mint nap meg is teszik a fejlődésükhöz szükséges lépéseket.
 • Megismerik a korszerű (online, mobil és felhő alapú) idő- és tudásgazdálkodási technikákat, eszközöket, és már a program során elkezdik ezek eredményes használatát.
 • A részvevők felismerik a szervezet jelenlegi tudáskezelési gyakorlatában rejlő kockázatokat, lehetőségeket, és képessé válnak olyan fejlesztések indítására, amik akár a saját hatáskörükben rendelkezésre álló eszközök felhasználásával mérhető eredményeket produkálnak. (hatékonyság növekedés, dolgozói elégedettség javulása…).
 • Jelentősen fejlődik egyéni tanulási képességük, és komoly mértékben hozzá tudnak járulni a szervezeti tanulóképesség javításához.

 

A tréning tartalmi súlypontjai

 1. Az idő érzékelése, az irányítás átvétele20170411_150125
  • A „rohanó idő” és a fontos teendők halogatása
  • A fontos és sürgős ügyek kezelése,
  • Pareto-elv az időgazdálkodásban
 2. Célmeghatározás, a célok elérése
  • Rövid- és hosszú távú célok meghatározása
  • Priorizált feladat- és tevékenység lista
  • „Elefánt feladatok” és a „szalámi technika”
 3. Az idő kézben tartása
  • Rövid és hosszú távú tervezés
  • „Csendes óra” a legfontosabb feladatainkra
  • Határidők kezelése, a késés kiküszöbölése
 4. Korszerű (online, mobil) eszköztár
  • Zsebben az elektronikus naptár
  • Saját információ- és tudástár építés
  • Kapcsolattartás, tudásmegosztás másokkal
 5. Általános áttekintés a tudásmenedzsmentről
  • Az értelmezést segítő modellek bemutatása
  • A TM szerepe a szervezeti teljesítményben
  • Hazai és nemzetközi gyakorlatok tapasztalatai
 6. Sajátélményű (játékos) TM gyakorlat
  • „Aha élmény”: a tudás befolyása a teljesítményre (felismerés, elköteleződés)
  • „Metafóra”: naponta meghivatkozható, felidézhető modell
  • A pofonegyszerű módszerek alkalmazhatóságának megtapasztalása
 7. TM módszertanok, eszközök, technikák
  • Már akár a tréninget követő napon bevethető módszerek átadása
  • Minden TM probléma megoldását lehetővé tevő repertoár bemutatása
  • A saját környezetben alkalmazható módszerek alaposabb megismerése
 8. A szervezet tudásmenedzsment gyakorlatának értékelése
  • A cég jelenlegi gyakorlatában rejlő lehetőségek és kockázatok beazonosítása
  • A szervezetnél már alkalmazott eszközök; tapasztalatok megismerése, további lehetőségek felismerése
  • A szervezet TM törekvéseinek megismerése, az eddigi tapasztalatok elemzése
 9. Akcióterv a saját hatáskörben megvalósítható TM fejlesztésekre
  • A szűkebb környezet TM feladatainak meghatározása
  • Quick win („gyors győzelmek”) beavatkozások lehetőségének felismerése
  • Szervezeti szintű TM akció kezdeményezése, részvétel a megvalósításban.

 

A képzés jellemzői

 • A program magját két 1,5 napos interaktív blokk képezi.
 • Alapos előkészítés biztosítja, hogy a program tartalma maximálisan illeszkedjen a konkrét részvevői kör szükségleteihez, igényeihez.
 • Egy fél napos követő konzultáció keretében
  • válaszoljuk meg a gyakorlati megvalósítás során felmerülő kérdéseket, és
  • segítjük elő a részvevők közötti tapasztalatcserét, a jó gyakorlatok megosztását.
 • Egy olyan tudásmegosztó felületet hozunk létre a részvevők számára, ahol
  • megtalálnak minden felhasznált dokumentumot,
  • kérdéseket tehetnek fel egymásnak és a képzés szakértőinek,
  • megoszthatják a tanultak alkalmazása során szerzett tapasztalataikat.
  • A webes felület egyben mintaként is szolgál a saját tudásmegosztó felületük kialakításához, fejlesztéséhez.

 

A képzés minőségének garanciái

 • A tematika két sikertréningünk kombinációjából jött létre. A külön-külön is nagyon eredményes programjaink elemei nagyon jó erősítik egymást, és a vezetői utánpótlás számára különösen releváns tartalmakat közvetítenek.
 • Szakmai vezetőnk tréneri pályafutás gyakorlatilag vezetői utánpótlás programokkal kezdődött, így nagyon értékes tapasztalatokkal rendelkezünk ezzel a célcsoporttal kapcsolatban.
 • A KM EXPERT a legkomplexebb tudásmenedzsment szolgáltatást kínáló tanácsadó közösség a hazai piacon. (30 éves sikeres tanácsadó, tréning múltunkra építve)
 • Sikeres hazai és nemzetközi TM projektek megvalósításában vettünk részt, az általunk közvetített tudás elsősorban a gyakorlati tapasztalatainkból származik.
 • 2010 óta tartunk tudásmenedzsment képzéseket a brit franchise partnerünk (Knoco Ltd.) anyagai alapján kidolgozott programjaink folyamatos továbbfejlesztésével. Ezen a területen gyakorlatilag egyedülálló kínálattal rendelkezünk a hazai piacon.

 

 

Kérdések és bővebb információ

 

noblemanhattan_gytiborGyulay Tibor
tudásmenedzsment szakértő
a program vezető trénere
gyulay.tibor@kmexpert.hu
+3620 942 2559