tudástőke

Mire való a tudásmenedzsment?

Profile photo of gyulay.tibor

 Nem csodaszer, de nem is öncélú okoskodás!

csodaszerBarátaim, szakmai partnereim igyekeznek segíteni nekem a tudásmenedzsment hazai terjesztésében. Ők gyorsan belátták, hogy milyen fontos az egyik legfőbb erőforrásnak, a tudástőkének a kezelése, de többször jelezték, hogy
nincs elég érv anyaguk, ahhoz, hogy meggyőzzék ügyfeleik döntéshozóit arról, hogy a TM-re fordított energia tényleg jó befektetés. 

Közös gond, eltérő megoldások

Profile photo of gyulay.tibor
Munkaerő- és tudásgazdálkodás a kis- és nagyvállalatoknál

A vállalatok tudásvagyonának (Knowledge asset) döntő része a munkatársak elidegeníthetetlen tulajdonát képezik. Ennél fogva a munkaerőgazdálkodásnak nagyon sok tudásmenedzsment (TM) funkciót kell ellátnia. Az egyre nehezedő munkaerőpiaci helyzetben sokat segíthetnek a bevált TM módszerek. A kis- és nagyvállaltok lehetőségei ebben a vonatkozásban (is) jelentősen eltérnek egymástól, de hasonló közelítésmódot igényel, eltérő eszköztár használatával.

Az állami vállalatok üzleti értékének mérése

Profile photo of Kantár Tamás, DBA

A költimage_gallerységvetési szervek, állami (rész)tulajdonú gazdasági társaságok teljes körű, jogi, gazdasági és szakigazgatási szempontokat figyelembe vevő vizsgálatakor felvetődik a kérdés, hogy az adott szervezet jelenlegi és jövőbeli céljait, stratégiáját milyen módon és mértékben képes megvalósítani, mindez szinkronban van-e a legfeljebb virtuálisan megfogható állami összesített érdekkel?