IMG_2826 másolata

Paradigmaváltás kell a TM marketing kommunikációjában

Profile photo of gyulay.tibor

Beszámoló TM tanácskozásról

tm-tanacskozasTanácsadók és az ügyféloldal képviselőinek részvételével zajlott az a tanácskozás, ahol a tudásmenedzsment elterjedésének felgyorsításáról gondolkodtunk közösen. Rövid helyzetértékelés után, azt a kérdést tettük fel magunknak, hogy tud-e valódi hasznot kínálni a TM, vagy csak mi vagyunk elfogultak? Ezekután listáztuk azokat a gátakat, amikkel meg kell küzdenünk, és javaslatokat gyűjtöttünk az akadályok leküzdésére.
A fő megállapításunk az volt, hogy a mi oldalunkról is paradigmaváltásra van szükség, hogy jobban meg tudjuk fogalmazni a döntéshozók számára a tudásmenedzsment hasznosságát.

A projektek és a tudásmenedzsment

Profile photo of gyulay.tibor

A sokszínű kapcsolat

project-trainingA projektek különleges terepet jelentenek a tudásmenedzsment számára. A nagy tét miatt hatalmas a jelentősége a tudás felhasználásának, a tapasztalatok beépítésének. Ugyanakkor általában elkülönül egymástól a tanulságok keletkezése és felhasználása térben, időben és az érintettek személyét illetően is. Ráadásul a „lessons learned”-en túl is, több területen kapcsolódik egymáshoz a PM és a TM!

A projektek és a lessons learned

Profile photo of gyulay.tibor

PMSZ kerekasztal személyes jegyzetei

A Magyar Projepmsz_2016_1ktmenedzsment Szövetség október 19-i szakmai teadélutánjának témája a projekt tapasztalatok feldolgozása volt. 6 izgalmas kérdés mentén jártuk körbe a témát. Jómagam is a meghívott beszélgető partnerek között ültem a pódiumon, de igyekeztem minél többet feljegyezni az hozzászólásokból. Az elhangzottak, véleményem szerint, nem csak a projektmenedzsmenttel foglalkozók számára lehetnek hasznosak.

Idő- és tudásgazdálkodás

Profile photo of gyulay.tibor

Felújított sikertréning

idogazdalkodasMin múlik a személyes sikeresség? Elsősorban azon, hogy mennyi időt fordítunk a legmagasabb szintű értéktermelő tevékenységünkre, és hogy ezt milyen hatékonysággal tesszük. Az pedig, hogy egy adott tevékenységet milyen eredményességgel tudunk elvégezni, az a felhasznált tudástól függ, ami lehet a sajátunk vagy a rendszer „csomagolt” tudása.

Fogalmazzuk újra!

Profile photo of gyulay.tibor
paradigmavaltas-250x250
Hogy a döntéshozók is megértsék a tudásmenedzsment lényegét

 

El vagyunk tévedve? A tudásmenedzsmenttel foglalkozó szakemberek mély meggyőződése, hogy a tudástőke kezelésének módja alapvetően határozza meg a szervezetek sikerességét. Ügyfél oldalról is sok jelzést kapunk arra vonatkozóan, hogy kezdeni kellene valamit ezzel a témakörrel, aztán amikor konkrét lépéseket kellene tenni, a döntések hihetetlenül lassan születnek meg.

Közös gond, eltérő megoldások

Profile photo of gyulay.tibor
kivalasztas_freestockphoto_nyito
Munkaerő- és tudásgazdálkodás a kis- és nagyvállalatoknál

A vállalatok tudásvagyonának (Knowledge asset) döntő része a munkatársak elidegeníthetetlen tulajdonát képezik. Ennél fogva a munkaerőgazdálkodásnak nagyon sok tudásmenedzsment (TM) funkciót kell ellátnia. Az egyre nehezedő munkaerőpiaci helyzetben sokat segíthetnek a bevált TM módszerek. A kis- és nagyvállaltok lehetőségei ebben a vonatkozásban (is) jelentősen eltérnek egymástól, de hasonló közelítésmódot igényel, eltérő eszköztár használatával.

Az olimpiai játékok tudásmenedzsment programja (OGKM)

Profile photo of gyulay.tibor

ogkm-06„Meg vagyunk győződve arról, hogy a tudásátadás alapvető fontosságú az olimpiai játékok szervezésében!” – mondta GILBERT FELLI az Nemzetközi Olimpiai Bizottság ügyvezető igazgatója. A tudásmenedzsment program a 90-es évek közepén indult a Sydney Szervező Bizottság kezdeményezésére, akik nagyon hittek abban, hogy a szervező bizottságok közötti tudáscsere nagymértékben segítheti a mindenkori szervezők munkáját.

Ne engedjük el a tudást!

Profile photo of gyulay.tibor

A tudásközpontú kilépő interjú, mint kézenfekvő megoldás

exit-interjuStéber Andrea publikált egy írást a LinkedIn csoportunkban (Tudásmenedzsment Magyarországon – KM in Hungary) a Docusoft kilépő interjúkkal kapcsolatos gyakorlatáról. A cikk tartalma önmagában is izgalmas, de engem arra késztetett, hogy tovább gondoljam a kérdést a tudásmenedzsment nézőpontjából. A szervezeti tudásvesztés leggyakoribb formája, amikor egy munkatárs távozásakor magával viszi megszerzett tudását, tapasztalatát. A hagyományos kilépő interjú alig orvosolja ezt a problémát.

Nem akarok tornatanár lenni!

Profile photo of gyulay.tibor

Az Okos Vállalkozás program; a tanácsadás új generációja

Personal trainer blowing whistle in health clubKétlem, hogy túl sok tornatanár (bocs’, testnevelő) olvasná ezt a cikket, de akkor is elnézést kell kérnem tőlük, hiszen az iskolában a kedvenc tanáraim közé tartoztak. Nem is nekik szól az az idézet, amivel írásomat indítom:
Aki tudja, csinálja, aki nem tudja, az tanítja, és aki még annyit sem tud, az a tornatanár!
Az üzenetet magamra, mint tanácsadóra értelmeztem. 30 éve dolgozom a szakmában, az elmúlt 10 év alapján, úgy tekintek magamra, mint a tudásmenedzsment tanácsadás egyik gurujára, de be kellett látnom, hogy amit másoknak tanítok, azt magamra nem alkalmazom. 

Nem lesz könnyű követni ezt a tempót!

Profile photo of gyulay.tibor

Kiragadott élmények a „SHARING ECONOMY: ÚJ ÜZLETI FILOZÓFIÁK ÉS MODELLEK, ÚJ GENERÁCIÓK TÉRNYERÉSE” című MTA TM Konferenciáról
Az egyikthumb_IMG_5294_1024 legtartalmasabb, legszínvonalasabb volt a XIII. Dr. Noszkay Erzsébet és Dr. Bencsik Andrea házigazdaságával került sor az MTA TM Munkabizottságának idei szakmai fórumára, a győri egyetemen. Olyan sűrű volt a program, és olyan sok jó előadás hangzott el, hogy most, a szokásomtól eltérően, nem vállalkozom részletes beszámoló közlésére, de néhány meghatározó benyomásomat megosztom az érdeklődőkkel.