Csapatunk

Gyulay Tibor

Mérnök, gazdasági mérnök, a KM EXPERT tulajdonos ügyvezetője

30 éve dolgozom szervezetfejlesztőként, trénerként, coachként. 10 éve foglalkozom a tudásmenedzsmenttel (TM), és 5 éve kizárólag erre a szakterületre fókuszálok.
Sikeres TM projekteket valósítottam meg (Magyar Televízió, ITSH, Paksi Atomerőmű, ELMŰ-ÉMÁSZ…), és rendszeresen meghívást kapok a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség TM módszertani fejlesztő projektjeibe.
Büszke vagyok a magyarországi TM tanácsadásban betöltött úttörő szerepemre. Célom, hogy személyes fejlődésemmel, szűkebb szakmai stábunk és partneri hálózatunk fejlesztésével, továbbra is a hazai tudásmenedzsment szakma meghatározó tényezője maradjunk, és minél több sikeres projekttel bizonyítsuk a TM kulcsszerepét a szervezetek hatékonyságának növelésében.

Klötzl Ferenc

2001 óta foglalkozom tudásmenedzsmenttel, főként annak a tanulással kapcsolatos területeivel. E-learning szakértőnek tartom magam. Főként tananyagfejlesztéseket és oktatási rendszerekkel kapcsolatos fejlesztéseket végzek. Nagy tapasztalatom van ezen a területen, számos nagy projektet vezettem (Elektronikus adó- és járulékbevallás bevezetéséhez kapcsolódó e-learning tananyagfejlesztés és kiszolgálás projekt, Mindentudás Egyeteme 2.0 e-learning tananyagfejlesztés projekt vezetése). Az e-learninget és magát az oktatást is a tudásmenedzsment szerves részének tekintem. Munkatársaimmal közösen több módszertani koncepciót is kidolgoztunk, melyek pontosítják a helyét a vállalti oktatásoknak és olyan tanuló szervezet kialakítását segítik elő, mely önállóan, munkavégzés közben képes a fejlődésre. Az általunk kialakított tananyagfejlesztési módszertan segítségével megfelelünk minden olyan helyzetnek, melyben gyorsan és költséghatékonyan kell elektronikus tananyagot készíteni akár meglevő, akár teljesen új tudásterülethez kapcsolódóan. Minden esetben együttműködőként veszünk részt a projektekben, mely elvárja a megrendelő aktív közreműködését is, ezzel biztosítva, hogy az elkészülő program valóban szerves része tud lenni a vállalat képzési rendszerének és tudástárának. Főbb munkahelyeim voltak: Mimóza Kommunikációs Kft, Coedu Kft, Magyar Telekom, Mindentudás Egyeteme Nonprofit Kft. 2009 óta a hasznald.hu szakértői hálózat vezetőjeként és a Tudás-Média Kft ügyvezetőjeként dolgozom. Az utóbbi években szoros szakmai partnerségben dolgoztunk TM projekteken a KM EXPERT Kft-vel (illetve elődjével a POZITEAM Kft-vel).

https://hu.linkedin.com/in/klotzlferenc

http://hasznald.hu

Prof. dr. habil Bencsik Andrea

Mérnök, közgazdaságtudomány kandidátusa, gazdálkodás- és szervezéstudományok PhD, egyetemi tanár

30 éve dolgozom a felsőoktatásban, a tudományos ranglétra minden fokát végigjárva. Oktatási és kutatási munkám fókuszában az emberközpontú területek állnak, többek között projekt- és változásmenedzsment, HR, szervezetfejlesztés és tudásmenedzsment. Több, mint 10 éve foglalkozom a tudásmenedzsmenttel (TM), oktatásban és széles spektrumot felölelő kutatásokban. Az elért elméleti és gyakorlati eredményeimről több szakkönyv és számos publikáció született magyar és idegen nyelven egyaránt. Évente több diplomadolgozat, PhD munka született a témavezetésemmel a TM különböző megközelítései, vállalati kapcsolódó területein. Kutatásaink fókuszában olyan kérdések állnak, mint pl. a TM kapcsolata, összefüggései a HR-rel, tehetségmenedzsmenttel, innovációval, social mediával, a mentori rendszerek, tudásmegosztás problémái, intergenerációs problémák és TM kapcsolata, csoportmunka és a tacit tudás megosztás kérdései, KKV és nagyvállalati TM rendszerek, a TM rendszerépítés eszközei, a legjobb és legrosszabb gyakorlatok, stb. Büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt években a témavezetésemmel született a legtöbb és legszélesebbkörű kutatásokra alapozott tudományos munka.

Elkötelezett képviselője vagyok a TM rendszerek kiépítésének, működtetésének, melynek vállalati szerepét minden fórumon kifejezésre juttatom. Hazai és külföldi konferenciák előadójaként remélem, hogy egyre több fiatalt és vállalati kollégát sikerül megfertőzni azokkal a gondolatokkal, melyek a TM jelentőségét és a rendszerépítés vállalati sikerben játszott szerepét hírdetik.

Kantár Tamás, DBA

Igazgatásszervező, közgazdász

Szakterületem: ellenőrzések tervezése, végrehajtása, ellenőrzési stratégia és módszerfejlesztés.

14 éve kutatom az igazgatási folyamatok tudományos hátterét. 4 évig dolgoztam vezetési tanácsadóként, ahol különböző vállalkozások működési stratégiájának kialakításában vagy éppen áttervezésében működtem közre. 8 éve ellenőrzési tanácsadóként tevékenykedem a közszolgálatban, és azt vizsgálom:

Hogyan tudjuk alkalmassá tenni az egyéneket, a szervezeteket olyan ellenőrzések végrehajtására (akár szervezeten belüli, akár azon kívüli erőforrásból), amelyek adekvát ismeretekre, tapasztalatokra alapozva, korszerű feltárásokkal és javaslatokkal támogatják a menedzsment funkciót, a szervezetek hatékonyságának és eredményességének javítása érdekében.

Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

Okl. közgazdász, egyetemi m. tanár, főiskolai tanár, tudásmenedzsment szakértő, a NOMEN & B. Bt. üzletviteli – és menedzsment tanácsadó cég tulajdonos cégvezetője, a KM EXPERT partneri hálózatának közel 10 éve tagja.

47 éve dolgozom tanácsadóként. Szakmai életutam elején belső tanácsadóként (vállalati szervezőként) kezdtem a pályafutásomat, utána voltam kutató intézeti munkatárs, majd egyetemi oktató. Azonban a tanácsadói hivatást soha el nem hagytam, bárhol is dolgoztam, mellette mindvégig gyakoroltam a tanácsadói hívatást.

13 évvel ezelőtt alapítottam meg, megalapozva így a tudásmenedzsment hazai tudományos szintű művelését a Magyar Tudományos Akadémián a Tudásmenedzsment Albizottságot (jelenleg Munkabizottság), amelynek jelenleg is elnöke vagyok. Ezen tevékenységemmel sikerült elsőként hozzájárulni a tudásmenedzsment hazai tudományos szintű műveléséhez, a hazai tanácsadói gyakorlatba is gyökeret ereszteni.

Az elmúlt 13 év alatt több sikeres TM projektben vettem részt, gyakorlati tapasztalataimat felhasználva több TM alkalmazásfejlesztési (tanácsadói) módszert dolgoztam ki, minden évben TM konferenciát szervezek, számos publikációm, sőt könyvem is jelent meg.

Örömmel tölt el pionír szerepem a tudásmenedzsment aktív alkalmazásában rejlő lehetőségek felismerésében épp úgy, mint a tudományos kutatások, valamint a gyakorlatban való alkalmazások terén, s ezt munkáimmal bizonyítani is tudtam.

Célom és törekvésem, hogy a hazai tudásmenedzsment eredményeit tovább gyarapítsam úgy a tudományos kutatások és közélet, mint a gyakorlatban való projekt megvalósítások terén. Tanácsadói cégem filozófiájához – „Érték és mérték – megbízhatóság és szakértelem” – hűen.