Cikkek

Az érzelmi intelligencia hatása a tudásmegosztásra

Profile photo of gyulay.tibor
Dr. Képtalálat a következőre: „obermayer nóra”Obermayer Nóra (Pannon Egyetem) előadása alapján

Az MTA Tudásmenedzsment Konferenciáján (Komarno-i Selye János Egyetem, 2017. október 25.) készített feljegyzéseim közül megosztok egy újabbat; A Pannon Egyetem kutatásában, dr. Obermayer Nóra vezetésével, arra keresték a választ, hogy az érzelmi intelligencia (EQ) jegyei közül melyek segítik a tudásmegosztási hajlandóságot? Előzetesen csak annyit; van szignifikáns kapcsolat.

 

Alapvetően a következő feltételezéseket (hipotéziseket) vizsgálták:
 1. Kapcsolat mutatható ki az alkalmazottak érzelmi intelligencia szintje és a tudásmegosztási hajlandóság között.
 2. Kapcsolat mutatható ki az érzelmi intelligencia szint és a tudásmegosztás között faktoriális szinten.
 3. Kapcsolat mutatható ki a egyéni jellemzők, a tudásmegosztási hajlandóság, és az érzelmi intelligencia között.
 4. Kapcsolat mutatható ki a szervezeti jellemzők, a tudásmegosztási hajlandóság, és az érzelmi intelligencia között
Alkalmazott kutatási modelljük:

EQ-TM kutatás modell

 A tudásmegosztási hajlandóságot a következő tényezők határozzák meg (Kankanhalli alapján)
 • Altruizmus: ellenszolgáltatás nélküli tudásmegosztás-
 • Reciprocitás: a tudás megosztása későbbi viszont segítség reményében
 • Hírnév: elismertség utáni vágy (előléptetés; presztízs)
 • Szervezeti jutalom: ösztönző eszközök fontossága (bónuszok)
 • Tudás ‘hatalmának’ elvesztése: a hatalom és az egyediség elvesztésének érzete a tudásmegosztás hatására

 

TEIQue (Személyiség Alapú Érzelmi Intelligencia) (Petrides) tényezői
 • Jól-lét: optimizmus, boldogság, önbecsülés
 • Társas hajlam: társas tudatosság, asszertivitás, érzések kezelése (másoké)
 • Érzelmesség: empátia készség, érzések észlelése, érzések kifejezése, kapcsolatok
 • Önuralom: érzések szabályozása, lobbanékonyság, stressz kezelése
 • Kiegészítő tényezők: alkalmazkodó-képesség, belső motiváció

 

Megállapítások, következtetések (összegzés)
 1. Érzelmi intelligencia és a tudásmegosztási hajlandóság kapcsolata
  • Szignifikáns pozitív kapcsolat: nagyobb érzelmi intelligencia à nagyobb tudásmegosztási hajlandóság
 2. Érzelmi intelligencia és a tudásmegosztási hajlandóság kapcsolata faktorok szintjén
  • Global EI – altruizmus (önként); hírnév; tudás ‘hatalmának’ elvesztésétől nem fél
  • Global KS – jól-lét = a boldog, optimista emberek nagyobb hajlandósága
 3. Egyéni jellemzők és a tudásmegosztási hajlandóság kapcsolata
  • Generáció és beosztás (faktorok szintjén) – Fiataloknál fontos a szervezti szervezeti jutalom, ugyanakkor nagyobb a félelem tudás ‘hatalmának’ elvesztésétől
 4. Szervezeti jellemzők és a tudásmegosztási hajlandóság kapcsolata
  • Méret (faktorok szintjén) – Nagyobb vállalatok dolgozóiban kisebb a félelem a tudás ‘hatalmának’ elvesztésétől

 

További érdekes részletek találhatók az előadás anyagában, ami megtalálható az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság honlapján: http://www.tudasmenedzsment.org/docs/Az_erzelmi_intelligencia_hatasa_a_tudasmegosztasra.pdf

 

 

Szólj hozzá te is!